S No ORIGIN DESTINATION NUMBER OF FLIGHT
1 Bangkok (BKK) Nagpur (NAG) 51
2 Bangkok (BKK) Pantnagar (PGH) 4
3 Bangkok (BKK) Patna (PAT) 80
4 Bangkok (BKK) Port Blair (IXZ) 28
5 Bangkok (BKK) Prayagraj (IXD) 19
6 Bangkok (BKK) Pune (PNQ) 108
7 Bangkok (BKK) Raipur (RPR) 53
8 Bangkok (BKK) Rajahmundry (RJA) 10
9 Bangkok (BKK) Rajkot (RAJ) 17
10 Bangkok (BKK) Ranchi (IXR) 38
11 Bangkok (BKK) Riyadh (RUH) 5
12 Bangkok (BKK) Shillong (SHL) 3
13 Bangkok (BKK) Shirdi (SAG) 19
14 Bangkok (BKK) Silchar (IXS) 4
15 Bangkok (BKK) Srinagar (SXR) 164
16 Bangkok (BKK) Surat (STV) 47
17 Bangkok (BKK) Thiruvananthapuram (TRV) 44
18 Bangkok (BKK) Tiruchirappalli (TRZ) 25
19 Bangkok (BKK) Tirupati (TIR) 13
20 Bangkok (BKK) Tuticorin (TCR) 20