S No ORIGIN DESTINATION NUMBER OF FLIGHT
1 Kolhapur (KLH) Abu Dhabi (AUH) 22
2 Kolhapur (KLH) Ahmedabad (AMD) 14
3 Kolhapur (KLH) Bangkok (BKK) 73
4 Kolhapur (KLH) Bengaluru (BLR) 13
5 Kolhapur (KLH) Bhubaneshwar (BBI) 6
6 Kolhapur (KLH) Chandigarh (IXC) 5
7 Kolhapur (KLH) Chennai (MAA) 37
8 Kolhapur (KLH) Coimbatore (CJB) 4
9 Kolhapur (KLH) Colombo (CMB) 128
10 Kolhapur (KLH) Dammam (DMM) 3
11 Kolhapur (KLH) Delhi (DEL) 14
12 Kolhapur (KLH) Dhaka (DAC) 17
13 Kolhapur (KLH) Doha (DOH) 6
14 Kolhapur (KLH) Dubai (DXB) 6
15 Kolhapur (KLH) Dubai World Central (DWC) 2
16 Kolhapur (KLH) Hyderabad (HYD) 3
17 Kolhapur (KLH) Indore (IDR) 4
18 Kolhapur (KLH) Istanbul (IST) 6
19 Kolhapur (KLH) Jaipur (JAI) 10
20 Kolhapur (KLH) Jeddah (JED) 26